Today’s Gospel

Luke 8 : 16 – 18

Jesus said to the crowd:
“No one who lights a lamp conceals it with a vessel
or sets it under a bed;
rather, he places it on a lampstand
so that those who enter may see the light.
For there is nothing hidden that will not become visible,
and nothing secret that will not be known and come to light.
Take care, then, how you hear.
To anyone who has, more will be given,
and from the one who has not,
even what he seems to have will be taken away.”

Reflection…

lahat ng mga bagay dito sa ating mundo, na Naganap, Nagaganap, at Magaganap palang ay may dahil.

ang mga naganap na sa ngayon ay marahil ikaw lang ang may alam. ngunit darating ang tamang panahon at ito ay mabubunyag sa karamihin maging ito ay makakasama o makakabuti hindi natin alam sapagkat hindi natin hawak ang ating hinaharap.

subalit pag dumating ang panahon na ito ay mabunyag sigurado ang panginoon ay may nakalaan na dahilan kung bakit ito nangyari… hindi mo kailangan matakot kung may pananalig ka sa panginoon itoy malalampasan mo lahat…

at nasususlat nga na ” Lahat ng Bagay sa ilalim ng Langit ay magaganap sa Tamang Panahon at Tamang pagkakataon” Maghitay ka lang at magtiwala sa Panginoon…

Advertisements