Today’s Gospel.

Sept 21, 2010

Mt 9:9-13

As Jesus passed by,
he saw a man named Matthew sitting at the customs post.
He said to him, “Follow me.”
And he got up and followed him.
While he was at table in his house,
many tax collectors and sinners came
and sat with Jesus and his disciples.
The Pharisees saw this and said to his disciples,
“Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?”
He heard this and said,
“Those who are well do not need a physician, but the sick do.
Go and learn the meaning of the words,
I desire mercy, not sacrifice.
I did not come to call the righteous but sinners.”

Reflection

I did not come to call the righteous but the sinner

si Jesus at nag katawang tao hindi para makasama ang mga mabubuti kundi siya ay nagkatawang tao para sagipin tayong mga makakasalanan. kaya wag nating kalimutan ang kabutihan ng panginoon para sa atin. siya ay nag buwis ng buhay para tayo ay sagipin sa ating mga kasalanan, at para makasama sa kaluwalhatian pag dating ng tamang panahon.

kaya wag tayong matakot na manalig sa panginoon, siya ang ating sandalan,

“God is good all the time”


Advertisements